Tel: (+372) 6 272 700
Mob: (+372) 555 66 551
info@kuumadreisid.ee

Lastega reisimine ja dokumendid

 • Lastega välisriiki reisimisel võidakse nõuda lisadokumente, milliseid täpselt sõltub eelkõige külastatava riigi nõudmistest. Seetõttu soovitame kõigepealt küsida reisisihiks oleva riigi esindusest, milliseid dokumente selle riigi piirivalve lastega reisijatelt nõuab.

 • Samuti võivad transpordifirmad seada lastega reisimisel omapoolsed nõuded, tutvu Tallinki ja Nordica reeglitega väikelaste ja lastega reisimisele. Samalaadseid tingimusi seavad ka enamik teisi reisijate transpordiga tegelevaid ettevõtteid.

 • Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. Sama kehtib juhul, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või vanem, kellel on lapsest erinev perekonnanimi. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub eelkõige külastatava ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest.

 • Nõusoleku näidise leiate siit (PDF). Nõusoleku (nii lihtkirjaliku kui notariaalse) võib vormistada ka pikema aja peale, mitte ainult üheks konkreetseks reisiks, üks volitus võib kehtida vastavalt teie soovile kas ühe, mitme või kõikide riikide suhtes.

 • Lisaks soovitame kaasa võtta ka rahvastikuregistri ingliskeelse väljavõtte, millelt on näha mõlema hooldusõigusega lapsevanema andmed. Rahvastikuregistri väljavõtte saate kohalikust omavalitsusest.

 • Kindlasti soovitame koolide grupireisidel teha kõigile osalejatele kindlustus, mis tagab haigestumise korral vajamineva arstiabi ning vajadusel eritranspordi Eestisse. Lisaks tuleb arvestada Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirjade korrektsele vormistamisele.  Haridus- ja teadusministri 14.09.2010 määruse 55  leiate siit.

 • Rahvusvahelise lapserööviga on tegu juhul, kui vanemalt on ära võetud noorem kui 16-aastane laps ja viidud välisriiki või last hoitakse välisriigis kinni. Tavaliselt paneb sellise teo toime teine lapsevanem. Euroopa Komisjon on ettevalmistanud teemat tutvustava video, mis on kättesaadav siit. Isikuhoolduse ja külastusõiguse videot näeb siit. Nii lapseröövi konventsiooni kui ka Brüssel IIa määruse keskasutuseks on Eestis Justiitsministeerium. Infot saab telefonil +372 620 8183 ja e-posti aadressil central.authority@just.ee.
  allikas: 
  http://reisitargalt.mfa.ee/lastega-reisimine/